SWIFT CODE ที่ใช้ถอนเงินกับ12BET

By
Updated: มิถุนายน 19, 2012

ปัญหาที่สมาชิก 12bet อาจจะงง ก็คือการกรอก SWIFT CODE เมื่อเราแจ้งการถอนเงินออกจากบัญชีวันนี้ทาง 12bet thai ได้ทำการรวบรวม SWIFT CODE ของธนาคารต่างๆมาฝากกันครับ

SWIFT CODE

: ธนาคารกรุงเทพ SWIFT : BKKBTHBK

: ธนาคารไทยธนาคาร SWIFT : UBOBTHBK

: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา SWIFT : AYUDTHBK

: ธนาคารกสิกรไทย SWIFT : KASITHBK

: ธนาคารกรุงไทย SWIFT : KRTHTHBK

: ธนาคารนครหลวงไทย SWIFT : SITYTHBK

: ธนาคารไทยพาณิชย์ SWIFT : SICOTHBK

: ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ SWIFT : SCBLTHBX

: ธนาคารทหารไทย SWIFT : TMBKTHB

: ธนาคารยูโอบี SWIFT : BKASTHBK

ถ้ามีปัญหาในการกรอกข้อมูล อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ที่นี่